Poruchy plochých střech

Poruchou ploché střechy se rozumí úplná nebo částečná ztráta kterékoliv z jejích funkcí. Poruchy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. Jsou to poruchy se zatékáním a problémy s kondenzací vodních par. Je-li střecha zateplená, připadají v úvahu obě skupiny poruch, v případě nezateplené střechy se vyskytují poruchy většinou pouze se zatékáním.

Celý článek »

Poruchy šikmých střech

Za poruchu můžeme označit selhání základní funkce střechy. Poruchy často vznikají nedodržením technických listů výrobce nebo nekázeň při realizaci detailů a někdy je chyba již v samotném návrhu ještě před realizací střechy. Zjistit příčinu, která způsobila poruchu střechy, je většinou obtížné vzhledem k zakrytí důležitých částí konstrukce.

Celý článek »

Údržba okapů v zimě

Zimní období prověří okapy na vaší střeše. Při tání sněhu bývají nejvíce zatěžovány a poškozeny právě okapy, které se pod tíhou sněhu deformují. A jak se nejlépe připravit?

Celý článek »